Ngoài dạy tiếng Anh theo đề án, những năm gần đây Trường THPT Chu Văn An hợp tác với 1 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn mời giảng viên nước ngoài về mỗi tuần dạy 1 buổi cho học sinh có nhu cầu.
Ngoài dạy tiếng Anh theo đề án, những năm gần đây Trường THPT Chu Văn An hợp tác với 1 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn mời giảng viên nước ngoài về mỗi tuần dạy 1 buổi cho học sinh có nhu cầu.

Năm học 2015-2016, Sở Giáo dục & Đào tạo triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán ở một số bài tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên cho các lớp chuyên Tiếng Anh và chuyên Toán và Trường THPT Chu Văn An cho các lớp học chương trình tiếng Anh 10 năm.

Đối với các lớp, trường chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm sẽ tiếp tục tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

 

Năm học này, Sở Giáo dục & Đào tạo cũng triển khai đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 tham gia chương trình thí điểm tiếng Anh. Với các trường THCS: Độc Lập, Nha Trang (T.P Thái Nguyên), THCS Chùa Hang 2 (Đồng Hỷ) tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020, tiếp tục triển khai chương trình này ở lớp 6, 7, 8 và lớp 9 (đối với những lớp đã hoàn thành chương trình thí điểm lớp 8). Triển khai mở rộng dạy Chương trình Tiếng Anh 10 năm đối với các trường có đủ điều kiện. Theo đó, năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 36 trường THCS thực hiện Chương trình này.

Thúy Hằng