Ra mắt bạn đọc bộ Kho tàng sử thi Tây Nguyên
Cập nhật ngày: 05/12/2007 14:55
Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội và Công ty FAHASA vừa họp báo ra mắt bộ Kho tàng sử thi Tây Nguyên (ảnh). Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Văn hóa với Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội và FAHASA. Bộ sách gồm 75 tác phẩm sử thi.
Mỗi tác phẩm sử thi được công bố bao gồm các nội dung: ảnh chân dung nghệ nhân; bài giới thiệu của người biên tập văn học nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp nhận tác phẩm; phần phiên âm tiếng dân tộc; phần dịch nghĩa tiếng Việt; phần chú thích, chú giải các từ cổ, địa danh;... ảnh minh họa về con người, văn hóa tộc người chủ thể của sử thi và việc thực hiện dự án. 75 tác phẩm được in trong 62 tập, với tổng số trang 60.400 trang.

Công việc xuất bản được bắt đầu từ năm 2004 với 3 tác phẩm in trong 3 tập. Năm 2005 xuất bản 11 tác phẩm in trong 12 tập. Năm 2006 xuất bản 33 tác phẩm in trong 29 tập. Năm 2007 xuất bản 28 tác phẩm in trong 18 tập.

Cái mới của bộ sách này là công bố sử thi của các dân tộc Tây Nguyên một cách hệ thống, giúp đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế nhận thức đầy đủ hơn về di sản văn hóa Tây Nguyên.
admin
Theo NLĐ