Đại Từ: Bê tông hóa 100km đường giao thông
Cập nhật ngày: 11/04/2016 16:01
San gạt mặt bằng chuẩn bị đổ đường bê tông tuyến đường tại xóm 6, xã Phú Xuyên (Đại Từ).
San gạt mặt bằng chuẩn bị đổ đường bê tông tuyến đường tại xóm 6, xã Phú Xuyên (Đại Từ).

Năm nay, huyện Đại Từ có kế hoạch bê tông hóa 100km đường giao thông nông thôn. Trong đó chủ yếu là từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh và vốn đối ứng của nhân dân để đầu tư làm các tuyến đường theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện đã cấp được 15 nghìn tấn xi măng cho các xã đăng ký làm đường. Riêng với 4 xã có kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm nay (gồm Phú Xuyên, Khôi Kỳ, Ký Phú và Vạn Thọ), huyện đã trích ngân sách 3 tỷ đồng để hỗ trợ các xã thực hiện 2 tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn là giao thông và thủy lợi.

 

Cùng với nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, năm nay, huyện Đại Từ được hỗ trợ đổ bê tông một số tuyến đường ở các xóm theo Chương trình 135, gồm: Xóm 6, 8 và 10, xã Vạn Thọ; xóm 2, xã Phú Xuyên; đường liên xóm Đầm Giáo - Bình Hương, xã Lục Ba; đường liên xóm Trại Tre, xã Phú Lạc… Theo thống kê, từ các nguồn vốn đầu tư, đến nay toàn huyện đã đổ bê tông được gần 20km đường bê tông trong kế hoạch năm nay.

Nhị Hà