Hiện nay các trường trong toàn tỉnh đang gấp rút hoàn thành các phần việc cuối cùng, tổ chức tổng kết năm học, cho học sinh nghỉ hè. Đây cũng là thời điểm các trung tâm đào tạo tập trung tiếp cận tiếp thị học thêm các môn văn hóa, nghệ thuật…

Trước tình hình một số trung tâm đào tạo Ngoại ngữ -Tin học trên địa bàn tỉnh tiếp thị việc dạy và học thêm Tiếng Anh hè 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các Nhà trường trong toàn tỉnh xem xét kỹ tư cách pháp nhân của các trung tâm đào tạo Ngoại ngữ -Tin học đến trường tiếp thị việc dạy và học thêm Tiếng Anh hè 2016 (Giấy phép hoạt động của Trung tâm).

 

Đồng thời, các nhà trường, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cần làm tốt công tác tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho học sinh theo tinh thần của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 33/2012/QĐ-UNBD ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Không được ép học sinh đi học. Chịu trách nhiệm và báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý về việc dạy và học thêm Tiếng Anh của học sinh trường mình. Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, các phòng GD&ĐT nghiêm túc thực hiện.

 

 

Thúy Hằng