Lộ trình triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình thí điểm 10 năm ở các cấp Tiểu học, THCS và THPT được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 08/02/2012. Để thực hiện đúng lộ trình đã đề ra, năm học 2016-2017, ngành Giáo dục phấn đấu triển khai dạy tiếng Anh 10 năm đối với 70% số trường tiểu học và 50% trường THCS, THPT.

Trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh cho học sinh (HS) lớp 6 và lớp 10 tuyển mới năm học 2016- 2017 để học chương trình thí điểm Tiếng Anh 10 năm. Việc đăng ký dự thi của HS trên tinh thần tự nguyện. Bộ Đề thi khảo sát môn Tiếng Anh có 3 bài thi gồm: bài thi Nghe (khoảng 20 phút) - 10 điểm; bài thi Đọc và Viết (45 phút) - 20 điểm. Chỉ những HS qua khảo sát đạt kết quả tổng điểm 3 bài thi từ 15 điểm trở lên mới được tham gia học chương trình Tiếng Anh 10 năm.

 

Về kế hoạch dạy học, ngành Giáo dục chỉ đạo các trường THCS dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm đối với những HS lớp 6 tuyển mới chưa học đủ chương trình Tiếng Anh 10 năm từ lớp 3  là 4 tiết/tuần. Đối với những HS không đạt yêu cầu năng lực Tiếng Anh (A1 đối với lớp 6 và A2 đối với lớp 10 tuyển mới) hoặc không có nhu cầu tham gia chương trình thí điểm, các nhà trường tổ chức HS học theo chương trình Tiếng Anh 7 năm hiện hành.  

 

Hết năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 113 trường tiểu học với 898 lớp, 18.758 HS; THCS 36 trường, 108 lớp, 4.187 HS vàTHPT là 4 trường, 19 lớp với 695 học sinh đã được học Tiếng Anh chương trình 10 năm theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Thúy Hằng