Tuyển dụng bổ sung 358 giáo viên tiếng Anh
Cập nhật ngày: 15/05/2017 10:39

Đó là mục tiêu của kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân của tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2020: 100% số học sinh lớp 3 cấp tiểu học, 70% học sinh lớp 6 THCS và 60% lớp 10 THPT học chương trình tiếng Anh 10 năm; phấn đấu đến năm 2015: 100% học sinh phổ thông học chương trình tiếng Anh 10 năm. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh phê duyệt cho tuyển dụng bố sung 358 giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định. Đối với đội ngũ giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo quy định thì tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Phấn đấu có đủ số lượng giáo viên dạy tiếng Anh và đến năm 2020, 100% giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông đạt chuẩn quy định theo khung năng lực ngoại ngữ.

 

Trước đó, giai đoạn 2012-2016, toàn tỉnh đã chi trên 9,7 tỷ đồng cho công tác rà soát, đánh giá năng lực và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho 950 lượt giáo viên. Tuy nhiên, qua kiểm tra mới có 363 người, bằng 39,62% đạt được yêu cầu về năng lực say bồi dưỡng. So với mục tiêu đề ra đến năm học 2016-2017, có 70% số trường tiểu học, 50% số trường THCS, THPT triển khai dạy theo chương trình tiếng Anh 10 năm từ lớp 3 thì đến nay có 131/167 trường tiểu học, đạt 78,44%; cấp THCS có 52/103 trường, đạt 50,49%; cấp THPT có 7/16 trường, đạt 43,75% dạy tiếng Anh theo chương trình 10 năm. Như vậy, cấp THPT vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

 

Thúy Hằng