Phần mềm lậu: Lợi bất cập hại
Cập nhật ngày: 08/11/2018 09:23

Theo Microsoft, tại châu Á, Việt Nam là một trong bốn nước bao gồm Hàn Quốc, Malaysia và Thái-lan có tỷ lệ máy tính nhiễm phần mềm độc hại cao nhất với tỷ lệ hơn 80% máy tính bán ra ở các nhà bán lẻ đều "có vấn đề" khi cài phần mềm lậu.


Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử