Cập nhật: Thứ năm 22/11/2018 - 14:26

Hiện ngành Y tế Thái Nguyên đã thành lập và cấp giấy phép hoạt động cho 1 phòng khám bác sĩ gia đình và 4 trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại 3 huyện/thành: T.P Thái Nguyên (có Trạm Y tế phường Tân Long và xã Cao Ngạn), huyện Võ Nhai (Trạm Y tế xã Phú Thượng), huyện Đồng Hỷ (Trạm Y tế xã Minh Lập). Mỗi trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình/phòng khám bác sĩ gia đình quản lý từ 55- 450 hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân và 100 hồ sơ quản lý sức khỏe hộ gia đình.

Các trạm y tế/phòng khám hoạt động theo nguyên lý y học gia đình đều có bác sĩ chuyên khoa I/ bác sĩ phụ trách chuyên môn, có trung bình 5 nhân viên y tế/phòng khám. Các trạm y tế/phòng khám đã tiến hành khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đã được phê duyệt, chuyển tuyến khi vượt quá phạm vi chuyên môn. Số người được quản lý sức khỏe là 1.528 người, đã tiến hành khám sàng lọc cho 100 người.

M.P