Khai giảng các khóa học, Trường Chính trị tỉnh đều tổ chức cho giáo viên, học viên đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm được đặt trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Mạnh Hùng
Khai giảng các khóa học, Trường Chính trị tỉnh đều tổ chức cho giáo viên, học viên đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm được đặt trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Mạnh Hùng

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với vị trí là Thủ đô gió ngàn, trung tâm của chiến khu Việt Bắc, từ ngày 20/5/1947 - 12/10/1954, Bác Hồ đã về sống và làm việc nhiều năm tại nhiều địa điểm ở Thái Nguyên cũng như các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc. Sau ngày hòa bình lập lại, từ năm 1954-1964, Bác Hồ đã về thăm tỉnh 7 lần.

Lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng, Bác về thăm Thái Nguyên. Trong lần này, Bác đã đến thăm Trường Đảng của tỉnh và cán bộ, công nhân Khu Gang thép, Nhà máy điện Cao Ngạn. Tối ngày 31/12/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Trường Đảng tỉnh và xem Đoàn văn công Khu Tự trị Việt Bắc biểu diễn tại hội trường. Người đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên và học viên Nhà trường phải “thi đua dạy tốt, học tốt, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi Đảng cần, tổ chức giao”.

Là trường duy nhất trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước vinh dự được Bác Hồ đến thăm và nói chuyện vào ngày 31/12/1963, hơn 57 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng với lời căn dặn của Người. Trường Chính trị tỉnh đã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, chuyên môn và đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

Hiện nay, Nhà trường có 33 giảng viên trên tổng số 44 công chức, viên chức, trong đó có 24 đồng chí trình độ thạc sĩ; 5 đồng chí đang học cao học; 2 đồng chí đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 10 giảng viên chính, 24 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, 9 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hằng năm, Nhà trường đều hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây (2015-2019), Nhà trường đã mở 211 lớp với 14.350 lượt học viên, bao gồm nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Nhà trường đã hoàn thành 26 đề tài khoa học, trong đó có 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, 25 đề tài khoa học cấp cơ sở và tổ chức hàng chục hội thảo khoa học cấp trường; tham gia nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh và Trung ương; dự thi giảng viên giỏi toàn quốc đạt kết quả cao. Mỗi năm, có hàng nghìn học viên là các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh. Chất lượng của công tác giảng dạy được đánh giá bằng việc các học viên sau quá trình học tập được nâng cao trình độ lý luận, kiến thức và năng lực công tác, vận dụng vào thực tiễn cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Đó chính là thước đo và động lực để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới xứng đáng với lời dạy của Bác.

Đặc biệt trong mỗi dịp khai giảng khóa học, Nhà trường đều tổ chức cho giáo viên, học viên đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm được đặt trong khuôn viên nhà trường. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, giáo viên, học viên, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người trong cuộc sống và công tác.

Hằng Nga