Ngày 16/9/2020 là kỷ niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du - thi hào Việt Nam đầu tiên đi vào lịch sử văn hóa nhân loại (16/9/1820 - 16/9/2020). Ông là Danh nhân văn hóa thế giới được cả thế giới biết đến và công nhận.


Theo Báo Tin tức