Cập nhật: Thứ bẩy 10/10/2020 - 09:40
Trên trục đường chính của T.P Thái Nguyên, nhiều tiểu cảnh, đảo hoa, cây cảnh được trồng mới và cắt tỉa tạo cảnh quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng
Trên trục đường chính của T.P Thái Nguyên, nhiều tiểu cảnh, đảo hoa, cây cảnh được trồng mới và cắt tỉa tạo cảnh quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Những ngày này cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhiều tháng qua, các tiểu ban phục vụ; các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Ngày 7-10, chúng tôi được tham dự cuộc họp nhanh giữa  Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy để rà soát lại lần cuối các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra. Tại cuộc họp này, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu từng cán bộ theo nhiệm vụ phân công báo cáo kết quả thực hiện. Tại thời điểm báo cáo, toàn bộ giấy mời đại biểu dự Đại hội qua kiểm tra đã đến các địa chỉ cần gửi. Cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội, công tác trang trí khánh tiết, địa điểm tổ chức thảo luận tổ, công tác tổ chức đón tiếp đại biểu; phục vụ tại các tổ thảo luận; thẩm tra thông tin cá nhân đối với các thành viên tham gia phục vụ tại Đại hội đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH)… đều được chuẩn bị chu đáo.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các số báo đặc biệt, tăng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các tuyến bài viết hướng tới Đại hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội. Các điều kiện về điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế tại Đại hội, xây dựng kịch bản tổ chức Đại hội nếu dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn… đều đã được các ngành chức năng chủ động chuẩn bị và có phương án dự phòng.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đưa ra các tình huống phát sinh tại đại hội để có phương án dự phòng. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt toàn thể cán bộ, công nhân viên chức tập trung cao độ cho công tác phục vụ. Trên từng nhiệm vụ được phân công, các cán bộ của Văn phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất đóng góp vào thành công Đại hội.

Nếu như công tác chuẩn bị của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội là những phần việc “nổi” dễ nhìn thấy thì nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện là những công việc “thầm lặng” hơn. Việc xây dựng Báo cáo Chính trị đã được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025; tổng kết 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020 phục vụ công tác xây dựng Báo cáo Chính trị đại hội. Tiểu ban Văn kiện gồm 25 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Tiểu ban. Tổ biên tập Văn kiện phân công thành viên theo từng nhóm lĩnh vực như: Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng chính quyền; lĩnh vực xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện khẳng định: Các văn kiện trình Đại hội lần này đã được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo; thể hiện được nguyên tắc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là tham vấn của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Để hoàn thành Dự thảo Báo cáo Chính trị, Tổ biên tập Văn kiện đã xây dựng đề cương, chia nhóm theo từng vấn đề và làm việc với các đảng bộ, các ngành của tỉnh để có căn cứ, tài liệu thực tiễn phục vụ công tác biên tập Báo cáo Chính trị. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được đưa ra nhiều hội nghị BTV, BCH Đảng bộ tỉnh để tiếp tục đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung. Ngày 17/8/2020, Bộ Chính trị đã duyệt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 66 và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, các đại biểu đã thực hiện bước cuối cùng trong quy trình xây dựng văn kiện nhằm hoàn chỉnh tài liệu chính thức trình Đại hội.

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của mỗi đại hội là công tác nhân sự. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Nhân sự Đại hội xây dựng đề án, tiến hành đánh giá, xếp loại tổng thể cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 161 đồng chí phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo cơ cấu, số lượng, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh, đến đảm bảo số lượng, cơ cấu với phương châm "động", "mở”.

Thời điểm này mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đã hoàn tất. Không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa từ thành thị đến các xóm, bản vùng sâu vùng xa. Không khí ấy đang tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

Hằng Nga