Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  phát biểu quán triệt tại phiên trù bị Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu quán triệt tại phiên trù bị Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh.

Theo chương trình làm việc, chiều nay 11-10, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị. 350 đại biểu đại diện cho trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã về dự. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của toàn Đảng bộ. Dự phiên trù bị có đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Đo thân nhiệt các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, đồng thời chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội và quán triệt một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội cũng đã phân công Tổ đại biểu để thảo luận những nội dung trọng tâm của Đại hội; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội thăm gian trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Samsung Electronic Thái Nguyên - Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội thăm gian trưng bày sản phẩm.

Các đại biểu dự Đại hội thăm triển lãm ảnh về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Sáng mai 12-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

(Thái Nguyên điện tử sẽ tường thuật diễn biến phiên Khai mạc Đại hội. Mời bạn đọc chú ý đón xem).

Thúy Hằng