Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Đúng 7 giờ sáng 12-10, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

11h20'

Chiều nay 12-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục các nội dung làm việc theo chương trình.

10h59':

Tham luận Phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ trình bày. Từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, được Đảng tin giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên xác định một số giải pháp trọng tâm sau: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, nhất là thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

10h50':

Tham luận Vai trò của đại biểu dân cử trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND do đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh đã thực hiện 55 cuộc giám sát chuyên đề. Kế thừa, phát huy và rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, để đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, đây là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND tỉnh thảo luận và ban hành 7 nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện. Tại các kỳ họp, phiên họp, đại biểu  HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn về các vấn đề được cử tri quan tâm hoặc tiếp tục chất vấn về các nội dung đã được thực hiện giám sát chuyên đề….

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm của đại biểu dân cử. 

10h42':

Tham luận Giải pháp đẩy mạnh liên kết vùng nhằm tăng cường kết nối và phát huy thế mạnh của từng địa phương trong khu vực do đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

Tham luận nêu rõ: Phát triển vùng và liên kết vùng để phát huy thế mạnh của từng địa phương là một trong những nhu cầu thực tế để tăng cường hoạt động phối hợp, liên kết nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững đồng thời nâng cao hoạt động điều hành quản lý của các cấp, các ngành đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay thông qua việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư và triển khai thực hiện. 

10h38':

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận tại Đại hội.

10h18':

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tập trung lãnh đạo xây dựng cơ chế, chính sách, sắp xếp tổ chức bộ máy, huy động các nguồn lực thực hiện thành công 5 định hướng lớn phát triển: 

(1) Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

(2) Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

(3) Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ. 

Nhân dân trong tỉnh theo dõi Đại hội qua truyền hình trực tiếp.

(4) Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

(5) Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh. 
Để triển khai Nghị quyết của Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện 14 chương trình, 31 đề án và 17 kế hoạch....

9h55’:

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

9h30’:

>> Bài phát biểu của Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Đại hội. 


 

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân. 

9h08':

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần được sửa chữa, khắc phục.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra một số giải pháp tiếp tục chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

8h30':

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho sự phát triển trong 5 năm tới để xây dựng tỉnh Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, đồng bào và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (trong đó có 14/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức), cụ thể:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 11,1%/năm (Mục tiêu: tăng 10%/năm).

(2) Cơ cấu kinh tế năm 2020 là: Công nghiệp và xây dựng 59%, dịch vụ  31% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 10% (Mục tiêu: Công nghiệp và xây dựng 53%; dịch vụ 36%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 11%).

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16,3%/năm (Mục tiêu: tăng 15%/năm).

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,5%/năm (Mục tiêu: tăng 4%/năm).

(5) Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 13,1%/năm (Mục tiêu: tăng 9%/năm).

(6) Thu ngân sách nhà nước trong cân đối (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân 16,3%/năm (Mục tiêu: tăng 16%/năm).

 (7) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 90 triệu đồng (Mục tiêu: đạt 86 triệu đồng).

(8) Đến hết năm 2020 có 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (Mục tiêu: 70% trở lên).

(9) Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; năm 2020 có 84,04% số trường đạt chuẩn quốc gia (Mục tiêu: 80%); 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú (Mục tiêu: 8%).

(10) Năm 2020, có 90% gia đình văn hóa; 78% làng, xóm, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt mục tiêu Nghị quyết.

(11) Đến hết năm 2020 có 97,2% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (Mục tiêu: 80%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2020 giảm xuống dưới 10%, đạt mục tiêu Nghị quyết.

(12) Hằng năm tạo việc làm tăng thêm bình quân cho 21.500 lao động (Mục tiêu: 15.000 lao động). Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70% (Mục tiêu: 70%).

(13) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,06%/năm (Mục tiêu: Giảm 2%/năm trở lên).

(14) Năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,18% (Mục tiêu: Trên 50%) (theo phương pháp tính mới đạt 47,59%); có 95% người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (Mục tiêu: 95%).

(15) Bình quân hằng năm, kết nạp đảng viên đạt 3,8% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ (Mục tiêu: 3,5%); 93,35% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (Mục tiêu: Trên 80%); 88,88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (Mục tiêu: Trên 80%). 

 

8h15':

Đại hội nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

7h55':

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

>>Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.


7h35':

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;  Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu 1 và các tỉnh bạn: Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang….

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động....

Đại hội triệu tập 350 đại biểu chính thức là những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Đúng 7h30’:  Đại hội thực hiện Nghi lễ chào cờ

Đúng 7h': 

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Dưới cờ Đảng quang vinh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh với các tiết mục Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đi theo tiếng gọi Bác Hồ; Một miền quê yêu thương; Đảng là cuộc sống của tôi; Em là mầm non của Đảng; Tuổi xuân dâng Đảng; Thênh thang đường mới do các diễn viên  và các cháu thiếu nhi Nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Trung Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội biểu diễn.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

TNĐT