Cập nhật: Thứ ba 13/10/2020 - 13:38
Toàn cảnh phiên làm việc buổi chiều.
Toàn cảnh phiên làm việc buổi chiều.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc tại Hội trường. TNĐT cập nhật trực tuyến Phiên bế mạc. Mời quý vị và bạn đọc quan tâm theo dõi.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, theo dõi!

16h45':

Nghi thức chào cờ bế mạc Đại hội 

16h32': 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn Bế mạc Đại hội.

Đồng chí khẳng định: …Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kết quả của quá trình tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện tích cực Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; là quá trình chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo đại hội từ cơ sở, sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là ý kiến đóng góp dân chủ, trí tuệ của trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, của các đồng chí đại biểu dự Đại hội….

Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Anh hùng, đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

16h31': 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

15h52':

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10-2020 tại T.P Thái Nguyên: Đại hội đã tán thành những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025: 

I, Tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh tập trung vào một số định hướng lớn:

(1) Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

(2) Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

(3) Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ. 

(4) Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

(5) Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh.

II, Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III, Đại hội đồng thời thảo luận và thống nhất nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội, căn cứ tình hình thực tiễn để hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

IV, Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng các cấp đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

V, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gồm 21 đồng chí và 1 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu dự khuyết). Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quyết định chuẩn y theo quy định. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

15h45':

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí  Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh không tham gia Ban Chấp hành khóa XX.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa đồng chí  Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh không tham gia Ban Chấp hành khóa XX.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Sau thời gian thảo luận, với không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các đồng chí đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu về Văn kiện trình tại Đại hội. Qua tổng hợp tại hội trường và 8 tổ đại biểu, đã có trên 80 lượt ý kiến phát biểu thảo luận. Hầu hết các ý kiến nhất trí với nội dung các văn kiện; đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo công phu, kỹ lưỡng, bố cục khoa học, chặt chẽ, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, nội dung đầy đủ, đánh giá toàn diện trên các lĩnh vực. Một số ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ thêm các nội dung trong dự thảo các văn kiện.

14h48'

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý đều cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, bố cục nội dung rõ ràng, hợp lý, đề cập toàn diện mọi mặt thành quả phát triển của đất nước sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và sau 35 năm đổi mới. Đồng thời chỉ rõ những yếu kém và những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2020-2025.

Có những ý kiến tham gia trực tiếp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng: tầm nhìn và định hướng phát triển; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Đề xuất kiến nghị đối với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và một số kiến nghị, đề xuất khác.

14h42': 

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đồng chí và 3 đại biểu dự khuyết.

14h33':

Tham luận: Xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày.

Trong 5 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh và vượt bậc của tỉnh, đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh cũng không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ chỗ chỉ có 112.000 công nhân viên chức lao động với 45.000 đoàn viên công đoàn năm 2010, thì đến thời điểm này toàn tỉnh đã có trên 214.000 công nhân viên chức lao động với 185.000 đoàn viên công đoàn. Phần lớn số cán bộ công chức, viên chức đã được chuẩn hóa theo yêu cầu, đội ngũ công nhân lao động đều được đào tạo cơ bản, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đều được đào tạo và tập huấn thường xuyên, có kỹ năng vận động và phương pháp hoạt động, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công nhân viên chức lao động; hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới và sáng tạo theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Phát huy và kế thừa những kết quả trong thời gian qua, đồng thời nghiêm túc khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm: Hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn, lấy công nhân lao động là đối tượng, đồng thời là mục tiêu để tổ chức các hoạt động.

14h21':

Tham luận Vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trình bày.

ĐHTN đào tạo và NCKH ở tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, y dược, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế, ngoại ngữ và CNTT… Đây là những lĩnh vực cơ bản, trọng yếu cho phát triển kinh tế - xã hội. Đại học Thái Nguyên tăng cường việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - coi đây là chiến lược mũi nhọn của toàn Đại học.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhiều quy trình kỹ thuật mới được nghiên cứu ứng dụng, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất và đời sống đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.  Định hướng và giải pháp trong thời gian tới, ĐHTN tập trung mọi nguồn lực, giữ vững 3 trụ cột: Đào tạo nhân lực chất lượng cao; NCKH và chuyển giao công nghệ thành công và tư vấn chính sách có hiệu quả. Đưa nguồn lực của toàn ĐH trở thành động lực mạnh đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó trọng tâm là tỉnh Thái Nguyên.

14h13':

Tham luận Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường và tái định cư để triển khai thực hiện các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trình bày.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn T.P Thái Nguyên đã triển khai 108 dự án thu hồi đất với diện tích trên 480 ha của 12.436 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng là 4.847,83 tỷ đồng, đã cấp đất ở tái định cư ổn định đời sống cho 2.794 hộ. Nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như: Đường Bắc Sơn kéo dài, Khu nhà ở Cao Ngạn, Trung tâm thương mại BigC… đều có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ tới công tác thu hút đầu tư vào T.P Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu của thành phố, tạo sức bật về phát triển kinh tế - văn hóa của thành phố.

Từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư triển khai các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

14h04':

Tham luận Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày.

Những năm qua, ngành Du lịch Thái Nguyên cũng đã có những bước phát triển quan trọng về hạ tầng, quảng bá và xây dựng các sản phẩm du lịch, từ đó tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Để du lịch Thái Nguyên phát triển trở thành ngành kinh tế quan trọng, có tính chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp: Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch về phát triển du lịch gắn với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh lân cận trong vùng, khu vực và cả nước có kinh tế du lịch phát triển. Tập trung mọi nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hoạt động xúc tiến du lịch... 

14h02':

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,  Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành nội dung thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

13h 44':

Đại hội tiến hành bầu 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

13h35’:

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đồng chí.

TNĐT