UBND thành phố thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020, cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (Có biểu chi tiết kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm nhận hồ sơ) trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Có Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng :

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với các trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý Chất lượng thuộc bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đáp ứng được tiêu chuẩn theo vị trí việc làm tuyển dụng (Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Đang là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

4.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Có mẫu kèm theo ).

4.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4.3. Bản sao giấy khai sinh.

4.4. Bản sao các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp bằng tốt nghiệp chuyên môn, học bạ hoặc bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì  phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn 01 văn bằng đúng chuyên ngành để tham gia dự tuyển.

4.5. Bản sao chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4.6. Bản sao chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

4.7. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4.8. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có).

4.9. Các văn bản liên quan (đối với những vị trí yêu cầu kinh nghiệm công tác)

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức thi: Thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành bằng phỏng vấn;

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyến theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2. Cách tính điểm vòng 2

2.1. Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100.

2.2. Điểm ưu tiên:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm.

2.3 Kết quả điểm vòng 2:

Là tổng số của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên tính theo quy định đã nêu trên.

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người trúng tuyển có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có kết quả điểm vòng 2 cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

4. Quy định khác

4.1. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

4.2. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.3. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.4. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tại một trường có quy định về chức danh tuyển dụng.

5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố.

Lệ phí : 500.000đ/thí sinh: (áp dụng theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc tại phòng Nội vụ thành phố.

Ngày 03/01/2021: Niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ngày 08/01/2021: Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển dụng vòng 1.

Ngày 23/01/2021: Thực hiện thi vòng 1.

Ngày 26/01/2021: Thông báo kết quả vòng 1.

Ngày 27/01/2021 đến hết ngày 10/02/2021: Nhận đơn kiến nghị vòng 1.

Ngày 12/02/2021: Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

Ngày 27/02/2021: Thực hiện thi vòng 2.

Ngày 02/3/2021: Thông báo công khai kết quả vòng 2

Từ ngày 03/3/2021 đến hết ngày 17/3/2021: Thực hiện nhận đơn kiến nghị vòng 2.

Ngày 20/3/2021: Thông báo kết quả vòng 2.

7. Địa điểm thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố sẽ có thông báo cụ thể sau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

2. Phòng Nội vụ thành phố

Là cơ quan thường trực tổ chức xét tuyển viên chức.

Thông báo công khai Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, triển khai tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tham mưu UBND thành phố thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức, thẩm định thành viên các Ban của Hội đồng tuyển dụng, quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định.

Phối hợp các cơ quan đơn vị tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung đề, đáp án cụ thể để tiến hành kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo từng chức danh chuyên môn

3. Các phòng, ban thuộc thành phố

Thanh tra thành phố: Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn giám sát kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố công khai Thông báo tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống Truyền thanh - Truyền hình thành phố.

Các phòng ban đơn vị của thành phố: Có trách nhiệm cử công tham gia phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức thành phố.

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập

Công khai Thông báo tuyển dụng của UBND thành phố tại đơn vị.

Tham gia hội đồng xét tuyển và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

.