UBND thành phố Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020, cụ thể như sau:

 
I. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
 
1. Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển
 
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 giáo viên 
 
- Mầm non: 52
 
- Tiểu học: 12
 
- Trung học cơ sở: 14
 
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
1. Điều kiện chung
 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 
- Đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển) trở lên.
 
- Có phiếu đăng ký dự tuyển.
 
- Có lý lịch rõ ràng.
 
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng, đáp ứng được tiêu chuẩn theo vị trí việc làm tuyển dụng.
 
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
 
- Có trình độ tiếng Anh bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với giáo viên dạy tiếng Anh phải có năng lực tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (hoặc tương đương) trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 
- Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
 
- Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 
 
2. Điều kiện cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ
 
Ngoài đáp ứng điều kiện chung theo quy định tại mục 1 phần  III phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 
 
2.1. Thí sinh dự tuyển giáo viên mầm non hạng IV- mã số V.07.02.06. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Giáo dục Mầm non hoặc Sư phạm Mầm non.
 
2.2. Thí sinh dự tuyển giáo viên tiểu học hạng IV- Mã số V.07.03.09
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên giáo dục tiểu học có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Giáo dục Tiểu học. 
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên tiếng Anh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Anh - Trung, Sư phạm Anh- Pháp
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Thể dục có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất hoặc Sư phạm Thể dục Thể thao. 
 
2.3. Thí sinh dự tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III- Mã số V.07.04.12 đáp ứng các điều kiện sau :
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Ngữ văn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Địa, Sư phạm Văn - Giáo dục công dân, Sư phạm Văn - Sử.
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Văn - Sử, có 1 trong các điều kiện sau:
 
+ Có bằng đại học chuyên ngành Sư phạm Văn - Sử trở lên
 
+ Có bằng đại học Sư phạm Ngữ văn và đại học Lịch sử trở lên
 
+ Có bằng đại học Sư phạm Lịch sử và đại học Ngữ văn trở lên 
 
+ Có bằng đại học Sư phạm Lịch sử và đại học Sư phạm Ngữ văn trở lên
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Toán, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Lý, Sư
phạm Toán - Tin.
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Toán - Tin, có 1 trong các điều kiện sau:
 
+ Có bằng đại học chuyên ngành Sư phạm Toán - Tin trở lên
 
+ Có bằng đại học Sư phạm Toán và đại học Tin trở lên
 
+ Có bằng đại học Sư phạm Tin và đại học Toán trở lên
 
+ Có bằng đại học Sư phạm Toán và đại học Sư phạm Tin trở lên 
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên tiếng Anh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Anh-Trung, Sư phạm Anh- Pháp.
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Âm nhạc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Nhạc - Họa hoặc đại học Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc đại học Nhạc - Họa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Vật lý, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán- Lý, Sư phạm Lý- Hóa trở lên.
 
- Thí sinh dự tuyển giáo viên Giáo dục Công dân, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Giáo dục Chính trị, sư phạm Giáo dục công dân, sư phạm Văn - Giáo dục công dân, sư phạm Sử - Giáo dục công dân.
 
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 
 
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
c) Đang là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
 
1. Nội dung xét tuyển
 
Xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 
1.1 Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 
1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
 
- Hình thức thi: Thực hành
 
- Nội dung thi:  Dạy 1 tiết (không có học sinh). 
 
1.3. Thời gian thi: Cấp THCS 45 phút, cấp tiểu học 35 phút, cấp mầm non 30 phút.
 
1.4. Thang điểm thi thực hành: 100 điểm
 
1.5. Địa điểm thi vòng 2: Dự kiến Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên (Số 234A, Đường Lương Ngọc Quyến,
phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên).
 
1.6. Thí sinh đăng ký dự tuyển ở vị trí nào thì thực hành dạy bài chuyên ngành phù hợp với vị trí đó. Riêng các thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên Toán - Tin thực hành dạy môn Toán, thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên Văn - Sử thực hành dạy môn Ngữ văn, thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên giáo dục tiểu học thực hành dạy môn Toán và Tiếng Việt.
 
2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.
 
2.1.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển
 
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 
2.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
 
3. Xác định người trúng tuyển
 
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 
4. Các quy định khác 
 
4.1. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
 
4.2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.
 
4.3. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào một vị trí tại một trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Nếu một người đăng ký dự tuyển vào 2 vị trí sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp. 
 
5. Đăng ký dự tuyển, thời gian địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 
 
5.1. Phiếu đăng ký dự tuyển.
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào 01 vị trí cần tuyển. Người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
 
Lưu ý: 
 
- Thí sinh trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
 
- Không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng quy định. 
 
- Ba phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ (nếu tên và địa chỉ người nhận không trùng với tên thí sinh thì phải ghi cả họ tên người nhận và thí sinh). 
 
5.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 
 
- Thời gian: Từ 7h30 ngày 02/12/2020 đến hết 17h ngày 31/12/2020 
 
- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (Tổ 11 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên).
Số điện thoại:: 0208.3.0855328
 
5.3. Lệ phí dự tuyển viên chức 400.000đồng/thí sinh. 
 
6. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển 
 
- Từ 7h30 ngày 02/12/2020 đến hết 17h00 ngày 31/12/2020: Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên.
 
- Ngày 04/01/2021: Thông báo công khai danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng, nội dung ôn tập trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Thái Nguyên, trên Website của Phòng Giáo dục và niêm yết danh sách tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 
- Ngày 06/01/2021 đến ngày 11/01/2021: Thực hiện xét tuyển vòng 1. 
 
- Ngày 13/01/2021: Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 tại phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có chỉ tiêu tuyển dụng và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Thái Nguyên, trên Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
- Ngày 15/01/2021: Tập trung thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 tại phòng Giáo dục và Đào tạo để thông báo số báo danh, nội quy, thời gian, địa điểm tổ chức thực hành.
 
- Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 30/01/2021: Thực hiện xét tuyển vòng 2.
 
- Ngày 02/02/2021: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển vòng 2. 
 
- Ngày 09/02/2021: Thông báo kết quả trúng tuyển.
 
7. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
 
7.1. Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 09/3/2021: Nhận hồ sơ của người trúng tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.
 
7.2. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
 
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
 
- Bản sao giấy khai sinh.
 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
 
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có). 
 
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 
Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.
 
7.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê
khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển phòng Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét,  quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 
 
- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND thành phố thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố
 
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức căn cứ tình hình thực tế về công tác phòng dịch Covid-19, tổ chức thực hiện tuyển dụng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ và cơ quan chức năng. 
 
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
 
Là cơ quan thường trực tổ chức xét tuyển viên chức.
 
Công khai Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Thái Nguyên và trên Website của phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.pgdtpthainguyen.edu.vn và niêm yết Thông báo tuyển dụng tại phòng Giáo dục và Đào tạo, triển khai tới các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trường Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn thành phố.
 
Có trách nhiệm thu phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định. 
 
Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố tham mưu thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng.
 
Chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng theo quy định của pháp luật.
 
Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung đề, đáp án cụ thể để tiến hành thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của người dự tuyển theo từng vị trí việc làm.
 
Tổng hợp danh sách trúng tuyển từ Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.
 
3. Phòng Nội vụ thành phố
 
Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định.
 
Thẩm định thành viên các Ban của Hội đồng tuyển dụng. 
 
Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Triển khai kế hoạch, Thông báo tuyển dụng theo đúng quy định, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng theo quy định của pháp luật.
 
4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố
 
Thanh tra thành phố: Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn giám sát kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục theo quy định.
Công an thành phố: Phối hợp phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong kỳ tuyển dụng viên chức. 
 
Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố công khai Thông báo tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống Truyền thanh - Truyền hình thành phố.
 
Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố: Có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức.
 
5. Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập
 
Công khai Thông báo tuyển dụng của UBND thành phố tại đơn vị.
 
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trường Tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Nội vụ thành phố) để xem xét, giải quyết./.
 
 
 
 
 
.