Bến quê
Cập nhật ngày: 06/12/2020 12:12

Chưa quên kỷ niệm, đã già
Ngoảnh đầu nhìn lại, đường xa mịt mùng
Chanh chua, khế ngọt đã từng
Lênh đênh thủy tận sơn cùng, đã qua…

Màu xanh áo lính phôi pha
Đắng cay còn nhớ, mặn mà chưa quên
Hai ta như bến gặp thuyền
Có thuyền, có bến mà nên bến đò.

Sông sâu, ai lội ai dò
Triều lên nước xuống, ai đo lở bồi
Xôn xao bến ấm bờ vui
Thuyền về một bến - thuyền xuôi một dòng.

Bến quê, ngan ngát hương đồng
Mái tranh ấm bếp lửa hồng, chiều hôm
Thơm cơm tấm - ấm ổ rơm
Phai màu áo lính… 
Thảo thơm hương đời!

Nguyễn Thị Lê Anh