Đồng chí Trần Văn Minh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Minh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 10-12, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện 7 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) tại các khu công nghiệp (KCN), các đơn vị sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm khi Đoàn giám sát tại Thái Nguyên vào năm 2018. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở: Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp…

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện 7 kiến nghị theo Công văn số 1853/UBKHCNMT14 ngày 22/9/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về lĩnh vực BVMT, các thành viên Đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo đôn đốc của tỉnh đối với những vấn đề BVMT ở KCN, các cơ sở sản xuất. Đoàn cũng khẳng định, qua khảo sát thực tế trong sáng 10/12 của tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yên Bìn, hai doanh nghiệp này đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong vấn đề BVMT…

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn Giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại như: hiệu lực xử lý sau khi kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm vẫn chưa cao; một số dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Lê Quang Tiến khẳng định: Tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề BVMT, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành để khắc phục những tồn tại và đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Đông thời, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành một số vấn đề: Đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường đối với một số loại hình đầu tư; ban hành cơ chế chính sách kiểm soát các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường…

Dương Hưng