Cập nhật: Thứ hai 22/02/2021 - 11:22
Cán bộ cơ quan THADS của tỉnh chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh khi làm việc với đương sự.
Cán bộ cơ quan THADS của tỉnh chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh khi làm việc với đương sự.

Những năm qua, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt, từ đó phát huy vài trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua sinh hoạt thường kỳ, cấp ủy Chi bộ đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường cách mạng, tiên phong, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ...

Chi bộ Cục THADS tỉnh có 22 đảng viên/23 công chức và trình độ chính trị, chuyên môn của cấp ủy, đảng viên đều cao nên việc đổi mới sinh hoạt Đảng khá thuận lợi, nhận được sự đồng thuận của 100% cán bộ, đảng viên. Những năm qua, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tập trung lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, đoàn kết để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ Cục THADS tỉnh cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên đến cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên của Chi bộ tham gia học tập Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng tới toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong Ngành. Đồng thời, Chi bộ Cục THADS tỉnh thường xuyên tổ chức họp để phân loại cán bộ, đảng viên, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, uốn nắn, góp ý, phê bình những trường hợp chưa tích cực trong sinh hoạt, thực thi nhiệm vụ.

Riêng trong năm 2020, công tác sinh hoạt chi bộ của Cục THADS tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt hàng tháng nề nếp đúng thời gian quy định; Chi ủy Chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú, chu đáo; các nội dung họp chi bộ được tập thể cấp ủy thống nhất tại cuộc họp cấp ủy trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề khoa học; vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét.

Đặc biệt, trong năm 2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã thực hiện lồng ghép việc học tập và làm theo Bác tại các buổi sinh hoạt. Cụ thể, tại mỗi buổi sinh hoạt chi bộ các đoàn viên là đảng viên trình bày một câu truyện về Bác dưới hình thức kể chuyện và liên hệ ý nghĩa của câu chuyện với thực tiễn công tác. Do đó, trong năm 2020, đã có 12 câu chuyện ứng với 12 nội dung học tập và làm theo Bác được triển khai tại các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đơn cử như câu chuyện “Cai thuốc lá” với việc thực hiện không hút thuốc tại cơ quan và nơi công cộng hay câu chuyện về việc cán bộ, công chức, lãnh đạo trong việc tiếp xúc, giải quyết công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và nhân dân; câu chuyện “Bức thư Bác viết gửi một gia đình công giáo yêu nước - gia đình bác sĩ Vũ Đình Tụng đề ngày 1/7/1947” để tuyên truyền về trách nhiệm tri ân với các thế hệ cách mạng đi trước. Cùng với đó là các câu chuyện và lời dạy giản dị, dễ hiểu của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về phòng, chống tham nhũng; công tác nêu gương của mỗi người cán bộ. Các câu truyện tại mỗi buổi sinh hoạt đã góp phần tích cực vào sự tự nhắc nhở, tu dưỡng rèn luyện của mỗi đảng viên và sự đoàn kết nhất trí, yêu thương tương trợ lẫn nhau giữa các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan Cục THADS tỉnh.

Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề. Trong năm 2020, chi bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Thương binh, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại thị trấn Hùng Sơn và nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 3-1936 tại xóm Lau Sau, xã La Bằng (Đại Từ). Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên trong chi bộ hiểu sâu hơn ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa, truyền thống cách mạng của địa phương.

Với nhiều đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ nên tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan Cục THADS tỉnh đã đoàn kết, tương thân, tương ái để thực hiện toàn diện các mặt công tác của đơn vị và đã có nhiều kết quả nổi bật: Năm 2020, Cục THADS tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc và Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua Ngành Tư pháp. Chi bộ Cục THADS tỉnh được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2021, Chi bộ Cục THADS tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ của đơn vị; chuẩn bị nội dung chu đáo, hiệu quả từng buổi sinh hoạt thường kỳ. Đặc biệt hình thức và nội dung sinh hoạt của chi bộ Cục THADS tỉnh hướng tới sinh động, lôi cuốn, hấp dẫn tránh hành chính hóa. Cùng đó là cấp ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh sẽ bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để các đảng viên tham gia đầy đủ; tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng; cấp ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia công tác xây dựng tổ chức…

Văn Hiến