Cập nhật: Thứ tư 24/02/2021 - 06:51

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố chậm nhất ngày 2/6/2021.

Theo VOV.VN