Cập nhật: Thứ hai 01/03/2021 - 16:23

Chiều 1-3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã chủ trì Hội nghị thống nhất ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và thành viên UBBC tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày phương án về số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, như sau: Tổng số đại biểu được bầu là 66. Trong đó, số đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 35; đại biểu ở địa phương là 31. Số đơn vị bầu cử là 27, gồm 15 đơn vị bầu 2 đại biểu và 12 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ phương án sắp xếp các đơn vị bầu cử tại từng huyện, thành, thị trên địa bàn, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã và đang được thực hiện theo đúng hướng dẫn, trình tự và thời gian của UBBC Quốc gia. Dự kiến số người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh là 149 người, trên tổng số 66 đại biểu được bầu; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 668 người, trên tổng số 319 đại biểu được bầu; số người được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND cấp các là 8.299 người, trên tổng số 4.095 đại biểu được bầu. Đối với đại biểu Quốc hội khoá XIV, dự kiến số người được giới thiệu ứng cử là 25 người, trên tổng số 7 đại biểu được bầu. Hiện, đang trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, chủ động của các thành viên UBBC tỉnh và các đơn vị, sở, ngành chức năng trong triển khai các bước, quy trình của công tác bầu cử. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực rà soát lại các nội dung, số liệu, hoàn thiện các văn bản để trình UBBC tỉnh ban hành theo quy định. Đối với các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh các thành viên UBBC tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo Lịch công tác bầu cử; hoàn thành việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử HĐND các cấp chậm nhất ngày 4/3/2021; thực hiện tiếp nhận hồ ứng cử theo quy định; thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử chậm nhất ngày 14/3/2021 và đảm bảo các điều kiện và thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thứ ba theo quy định; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với cuộc bầu cử. 

Thu Hằng