Cập nhật: Thứ ba 02/03/2021 - 17:28
Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Ngày 1-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo TNĐT giới thiệu cùng bạn đọc.

TNĐT