Cập nhật: Thứ tư 03/03/2021 - 14:00

Ngày 3-3, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh...

Theo đó, UBND tỉnh đã thực hiện quy trình gồm các bước: Họp tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn và dự kiến giới thiệu cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan UBND tỉnh để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; họp tập thể UBND tỉnh mở rộng để biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...

Kết quả, 100% đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị, 4 đồng chí nêu trên đều có kinh nghiệm trong hoạt động dân cử (là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII). Trong thời gian qua, các đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát; có tư cách có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; đủ năng lực, sức khỏe và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm...

Nguyên Ngọc