Cập nhật: Thứ bẩy 20/03/2021 - 19:45

Luật dân quân tự vệ năm 2019 là hành lang pháp lý quan trọng để các địa phương, đơn vị lấy đó làm căn cứ để hoàn thành nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong giai đoạn cách mạng mới. Nắm bắt được hành lang pháp lý này, Thái Nguyên là tỉnh tiên phong trên cả nước vừa quán triệt, vừa triển khai luật một cách rất bài bản và hiệu quả…

 

Thiều Chung