Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên đối với đội ngũ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố nói riêng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Phú Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để hướng đến mục tiêu các trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

Bà Hoàng Thị Vân, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Bình cho biết: Năm 2018, khi bắt đầu thực hiện chủ trương trưởng xóm, tổ dân phố là đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 20/20 xã, thị trấn rà soát, thống kê số trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên, tiến hành sơ kết đánh giá thực trạng tình hình công tác xây dựng Đảng tại các địa phương. Đồng thời nêu rõ hiệu quả hoạt động của đội ngũ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên; làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp phù hợp trong bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ của xóm, tổ dân phố, đảm bảo từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Qua rà soát, đánh giá cho thấy, năm 2018, toàn huyện có 169/307 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên. Mặc dù chưa phải là đảng viên nhưng cơ bản đây đều là những nhân tố tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm với xóm và được nhân dân trong xóm, khu dân cư tín nhiệm bầu lên; đa số những người này đều có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch của xã, thị trấn để triển khai đúng tiến độ, thời gian; nhanh nhạy trong giải quyết các vấn đề của xóm, tổ dân phố. Bên cạnh những ưu điểm này thì việc trưởng xóm, tổ trưởng dân phố chưa phải là đảng viên còn có những hạn chế: quan hệ công tác giữa trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố với bí thư chi bộ có nơi còn chưa chặt chẽ, thống nhất; việc tranh thủ lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với trưởng xóm, tổ trưởng dân phố chưa được thường xuyên...

Nắm bắt thực trạng đó, Đảng bộ huyện Phú Bình đã chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ trưởng xóm, tổ trưởng dân phố; trong sinh hoạt chi bộ cần thường xuyên mở rộng thêm các thành phần là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng các đoàn thể của xóm chưa phải là đảng viên dự họp để thuận lợi trong việc nắm bắt công tác lãnh đạo của chi bộ cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố; thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng phấn đấu trở thành đảng viên; thay thế trưởng xóm yếu kém về năng lực, uy tín thấp, đồng thời xem xét giới thiệu đảng viên ra ứng cử để bầu giữ chức danh trưởng xóm, tổ trưởng dân phố... Với những cách làm trên, đến nay số trưởng xóm, tổ trưởng dân phố là đảng viên đã tăng từ 138 đồng chí (năm 2018) lên 181 đồng chí.

Tìm hiểu ở một số xã, thị trấn chúng tôi nhận thấy lãnh đạo các địa phương đều đánh giá cao chủ trương này, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ thôn xóm. Ông Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa cho biết: Công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trưởng xóm được Đảng ủy xã coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, do đó xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác này, đồng thời tạo điều kiện để các trưởng xóm phát huy năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; phân tích những thuận lợi trong triển khai công việc khi trưởng xóm là đảng viên để các trưởng xóm phấn đấu vào đảng... Đến nay xã đã có 10/14 xóm có trưởng xóm là đảng viên (tăng 3 xóm có trưởng xóm là đảng viên so với năm 2018), dự kiến năm nay sẽ kết nạp Đảng cho 1 đồng chí trưởng xóm nữa. Còn 3 đồng chí khác chưa là đảng viên đều là những người làm trưởng xóm lâu năm, đã lớn tuổi và làm khá tốt công việc được giao, được nhân dân tín nhiệm. Việc trưởng xóm là đảng viên sẽ giúp cho họ cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước dân bởi họ được tham gia, bàn bạc, thống nhất các chủ trương, công việc từ trong chi bộ. Ví dụ như trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết các chủ trương khi triển khai tại các xóm đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều đồng chí với vai trò vừa là trưởng xóm, vừa là đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào, nhất là về đóng góp đối ứng, hiến đất để làm các công trình xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn nên càng được người dân tin tưởng, làm theo. Nhờ vậy năm 2019, xã Tân Hòa đã về đích xây dựng nông thôn mới đúng hẹn.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, trong thời gian tới, Huyện ủy Phú Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương quan tâm lựa chọn những người có năng lực, uy tín đảm nhận các vị trí này để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng hoặc bố trí đảng viên là trưởng xóm, tổ trưởng dân phố, tiến tới xây dựng mô hình bí thư kiêm trưởng xóm.

Quỳnh Trang