Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 500 hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi vào các học viện nhà trường trong Quân đội. Căn cứ vào số hồ sơ đăng ký của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh quân sự các cấp đã và đang triển khai các biện pháp tốt nhất để các thí sinh có đủ điều kiện tham gia xét tuyển đúng thời gian quy định...

 

Thiều Chung