Lan tỏa phong trào làm theo tấm gương Bác Hồ
Cập nhật ngày: 16/04/2021 10:07
Người dân xã Ký Phú (Đại Từ) tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa ven đường nhằm giữ gìn vệ sinh và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.
Người dân xã Ký Phú (Đại Từ) tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa ven đường nhằm giữ gìn vệ sinh và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Sau 5 năm triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Đại Từ đã có nhiều chuyển biến tích cực về tác phong, ý thức tham gia các hoạt động, phong trào. Nhất là, việc làm theo tấm gương của Bác đã thực sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Đảng bộ huyện Đại Từ có 51 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với trên 9.300 đảng viên. Xác định, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nên những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình và chuyên đề hằng năm, mỗi cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Chi bộ tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Hùng Sơn là một ví dụ. Người dân tổ dân phố Phú Thịnh chủ làm nông nghiệp, trước năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở đây còn khá cao với trên 10%, cơ sở hạ tầng yếu kém, đường giao thông chủ yếu là đường đất nhỏ hẹp. Từ năm 2016, khi địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, cấp ủy đã gắn việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân vào nhiệm vụ thực tiễn, các đảng viên đều phải ký cam kết nội dung thực hiện Chỉ thị theo các chuyên đề. Trong đó, xuyên suốt là tích cực phát triển kinh tế, tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời vận động người dân cùng thực hiện. Tại các buổi sinh hoạt hằng tháng, chi bộ đều dành thời gian đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục. Qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực, các đảng viên đều xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của mình, từ đó tạo sức lan tỏa để quần chúng nhân dân noi theo. Thể hiện rõ trong việc phát triển kinh tế và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, trong 4 năm, tổ dân phố đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dướ 5%; đến nay, nhờ sự đóng góp tiền của, hiến đất của các đảng viên và nhân dân trong tổ, 100% đường giao thông đều được đổ bê tông và mở rộng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

Ngoài tổ dân phố Phú Thịnh, trên địa bàn ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể là những tấm gương trong các hoạt động, phong trào. Nhiều đơn vị, địa phương đã có các mô hình với cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong việc vận động người dân tham gia các phong trào ở địa phương như: Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phụ nữ công giáo giúp nhau phát triển kinh tế, giúp con học tốt, chi hội phụ nữ đồng bào công giáo tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới… Từ đó, ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để các cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu, học tập, noi theo.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã gắn nội dung các chuyên đề hằng năm với thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của mình và nó đã trở thành nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy các cấp. Nhất là trong việc lãnh đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề gắn với việc lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Vì vậy, trong 5 năm gần đây, cấp ủy huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt và giải quyết tốt các vụ việc gây dư luận trên địa bàn. Đơn cử như việc giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hành lang đường điện 220KV Tuyên Quang – Thái Nguyên, các dự án khai thác khoáng sản, việc ô nhiễm môi trường của một số nhà máy, dự án trong huyện…

Hải Hằng