Địa hình phức tạp, cách trở và đặc biệt là rơi vào vùng “lõm” thông tin đang là thực tế khó khăn đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại một số xóm của huyện vùng cao Võ Nhai. Trước thực tế này, cấp, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử...

 

Thu Viền - Anh Tuấn
Võ Nhai