Đại biểu dự Hội thảo thực hành các thao tác dạy và học trực tuyến, quản lý nhà trường bằng các công cụ phần mềm ứng dụng của Microsoft.
Đại biểu dự Hội thảo thực hành các thao tác dạy và học trực tuyến, quản lý nhà trường bằng các công cụ phần mềm ứng dụng của Microsoft.

Ngày 20-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số (CĐS) trong dạy và học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Tham dự có trên 100 đại biểu là cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên cốt cán về công nghệ thông tin.

Với chủ đề “Nâng cao kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện CĐS trong hoạt động dạy - học trực tuyến”, các chuyên gia về Chương trình giáo dục Microsoft Việt Nam, quản lý hành chính công và giáo dục của Microsoft Việt Nam, phương pháp dạy-học ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội... đã trình bày những giải pháp tối ưu hóa về CĐS trong hoạt động quản lý và tổ chức dạy - học trong các nhà trường phổ thông. Một trong những nội dung CĐS được đại biểu tại Hội thảo chia sẻ là: Dạy học trực tuyến và quá trình CĐS trong hoạt động giáo dục không thuần túy là thay thế dạy học trực tiếp, nhất là thời điểm không tổ chức học sinh đến lớp học tập trung, mà là hoạt động song song trong tổ chức dạy và học khi CĐS.

Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và tính đồng bộ các phần mềm, chất lượng hạ tầng, thiết bị... Đồng thời xây dựng các mô-đun về phương pháp dạy và học, thiết kế bài giảng E-Learning, tính tương tác giữa giáo viên với học sinh; vai trò phương pháp sư phạm trong tổ chức dạy học trực tuyến; tương tác và giải quyết các vấn đề bài giảng sau giờ lên lớp; phân loại và thúc đẩy CĐS trong trường học...

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, toàn ngành đã và đang tối ưu hóa các thiết bị, hạ tầng hiện có để tập trung thực hiện CĐS, bước đầu thực hiện được các hoạt động dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả gần 90%. Tuy nhiên, các khâu kỹ thuật và tương tác, cũng như tính phổ cập trong các nhà trường chưa đồng bộ từ đội ngũ đến thiết bị.

Trần Nguyên