Cập nhật: Thứ sáu 23/04/2021 - 16:00

Chiều 23-4, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Võ Nhai (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức sơ kết quý I, triển khai hoạt động quý II.

Trong quý I, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã bám sát định hướng của cấp trên, chủ động đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống các tổ chức bất hợp pháp, tà đạo, đạo lạ… Các thành viên và cộng tác viên của Ban Chỉ đạo đã thực hiện trên 800 lượt đấu tranh, ngăn chặn, phản bác trên các trang mạng xã hội phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật. Ban Chỉ đạo huyện cũng chỉ đạo đăng tải các tin, bài viết về thành công của đại hội Đảng các cấp nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đăng tải các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kiện toàn, củng cố mạng lưới cộng tác viên; đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân về đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu, giả, sai sự thật trên mạng xã hội…

Hoàng Hà