Cập nhật: Thứ tư 28/04/2021 - 14:17
Động viên các công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Trong ảnh: Lễ giao nhận quân tại huyện Phú Lương năm 2019.
Động viên các công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Trong ảnh: Lễ giao nhận quân tại huyện Phú Lương năm 2019.

Ngày 28-4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, Hội đồng NVQS huyện đã giao quân 1.261 công dân, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao.

Ngoài ra, hàng năm, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình quân nhân tại ngũ. Đối với những quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, Hội đồng NVQS huyện đã giao nhiệm vụ cho Ban CHQS huyện đã phối hợp đăng ký đào tạo nghề cho 662 đồng chí (chiếm 62,8%)…. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: số lượng công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ chiếm tỷ lệ cao; chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS thấp, tỷ lệ mắc các tật khúc xạ cao; nhận thức của một bộ phận nhân dân, công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật NVQS còn hạn chế…

Nhân dịp này đã có 6 tập thể, 11 cá nhân đã được nhận Giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016-2020.

* Trong những năm qua, Hội đồng NVQS huyện Võ Nhai đã tập trung quán triệt và chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến Luật VVQS; tổ chức thực hiện đầy đủ, theo đúng Luật các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác đăng ký NVQS hàng năm được các địa phương triển khai đúng trình tự, thủ tục. Việc sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch…

Việc cấp phát quân tư trang cho các tân binh lên đường nhập ngũ hàng năm được  huyện Võ Nhai thực hiện đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

Giai đoạn 2016-2021, toàn huyện Võ Nhai đã đăng ký 2.515 công dân đủ 17 tuổi; 10.435 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và có tổng số 887 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.  
Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Võ Nhai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS và các văn bản liên quan đến tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân; tổ chức đăng ký NVQS, phúc tra, quản lý, xét duyệt chặt chẽ công dân đủ 17 tuổi và công dân sẵn sàng nhập ngũ; nâng cao chất lượng khám tuyển; thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch…

* Cùng ngày, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015.

Thời gian qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng NVQS chủ động tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện. 

Huyện đã thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đảm bảo số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Trong 6 năm, tổng quân số giao cho các đơn vị là trên 1.500 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thẩm tra 1.571 công dân, trong đó có 34 công dân chưa đủ tiêu chuẩn nhập ngũ...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Các biện pháp bắt buộc công dân thực hiện các bước trong tuyển quân chưa kiên quyết, triệt để; công tác thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa bàn khác chưa rõ ràng...
Hội nghị cũng ghi nhận một số tham luận, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu nhằm thực hiện tốt Luật NVQS trong thời gian tới.

Nhân dịp này, huyện Đại Từ đã trao Giấy khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật NVQS (ảnh).

PV - CTV