Cập nhật: Thứ năm 06/05/2021 - 10:11

Thái Nguyên có hơn 164 nghìn người cao tuổi (NCT), trong đó trên 158 nghìn người là hội viên Hội NCT. Với bề dày kinh nghiệm, vốn sống, thời gian qua, NCT trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng trong công tác bầu cử, tích cực đóng góp ý kiến để lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác bầu cử, bước giới thiệu người ứng cử rất quan trọng, thể hiện sự tín nhiệm của tổ chức, đơn vị, địa phương với người được giới thiệu ứng cử. Đối với công tác này, NCT tại các địa phương đã tích cực phát huy vai trò của mình nhằm chọn lựa người xứng đáng nhất.

Tìm hiểu tại xã Trung Hội (Định Hóa), chúng tôi nhận thấy công tác giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, có sự đóng góp quan trọng của NCT. Ông Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Trên địa bàn xã có hơn 680 NCT sinh hoạt tại 12 chi hội. Ngay từ bước đầu tiên, chi hội trưởng chi hội NCT các xóm đã cùng Ban Công tác Mặt trận xóm lựa chọn. Tiếp đó, trong các hội nghị giới thiệu người ứng cử của xóm, NCT cũng tham góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm giới thiệu những người ưu tú, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã.

Tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, một bước quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, NCT chiếm tỷ lệ lớn trong số người tham dự, đưa ra nhiều ý kiến nhận xét về người ứng cử. Trao đổi về nội dung này, ông Đồng Ngọc Ninh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT T.P Thái Nguyên cho biết: Thành phố hiện có gần 46 nghìn NCT. Đối với các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, lượng cử tri là NCT tham gia chiếm trên 70%. Với trách nhiệm, kinh nghiệm sống tại địa phương, NCT đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét xác đáng, được hội nghị coi trọng, đánh giá cao.

Ông Đàm Quang Hợp, cử tri tổ dân phố 6, phường Túc Duyên (T.P Thái Nguyên) cho biết: Tôi năm nay gần 70 tuổi, đã tham gia 11 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, tôi nhận thấy quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ngày càng được thực hiện chặt chẽ, có sự tham gia góp ý của đông đảo cử tri. Các ứng cử viên ngày càng có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn. Tôi tin tưởng những ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tham gia nhiều ý kiến xác đáng về đời sống xã hội, có lợi cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Một điều thuận lợi là từ đầu năm đến nay, hội NCT cấp xã trên địa bàn tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội diễn ra trong thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử là điều kiện tốt để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên hội NCT về các nội dung liên quan đến bầu cử. Thành công của đại hội hội NCT góp phần động viên cán bộ, hội viên tích cực phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, nhiệt tình tham gia các nội dung của cuộc bầu cử.

Một nội dung quan trọng nữa là đại diện hội NCT các cấp đã thể hiện vai trò thành viên Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy tinh thần dân chủ trong các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Ngọc Yến, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Đến nay, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh đã công bố danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ trên danh sách này, từ nay đến ngày bầu cử, Ban đại diện Hội NCT tỉnh, huyện và hội NCT cấp xã sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động NCT tiếp tục gương mẫu trong việc tìm hiểu và bảo ban con cháu nghiên cứu hồ sơ những người ứng cử; tham gia bỏ phiếu đầy đủ vào ngày bầu cử để lựa chọn người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Quốc Tuân