Cập nhật: Thứ năm 06/05/2021 - 17:45

Chiều 6-5, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện (ảnh).

Tham dự Hội nghị gồm các thành viên ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử (UBBC), tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo bầu cử, tổ công tác giúp việc UBBC, công chức giúp việc cơ quan thường trực UBBC, tổ bầu cử các xã, thị trấn. 
 
Các đại biểu đã được triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, được giới thiệu nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; những công việc thực hiện trước ngày bầu cử đến khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; phương pháp kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử; các quy định về khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu… Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi và được làm rõ một số ý kiến liên quan đến công tác bầu cử, những vướng mắc cũng như cách xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.
 
Ngày 5-5, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Võ Nhai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 cho các thành viên UBBC huyện; UBBC các xã: Phương Giao, Dân Tiến, Liên Minh, Nghinh Tường và Vũ Chấn.
 
Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn những nội dung quan trọng về công tác bầu cử sắp tới như: Cử tri và danh sách cử tri; danh sách chính thức những người ứng cử; ngày bầu cử, trình tự bầu cử; cách sử dụng một số biểu mẫu; phương pháp lập biên bản kết quả kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử, tổng kết cuộc bầu cử; các biểu mẫu về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử...
 
Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên có trách nhiệm để thực hiện tốt công tác bầu cử, tránh sai sót không đáng có.
Thu Huyền - Hoàng Hà