Cập nhật: Thứ ba 20/07/2021 - 16:22
Trung tâm Viễn thông Phú Lương lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện.
Trung tâm Viễn thông Phú Lương lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện.

Thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Phú Lương, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, hiện nay, UBND huyện triển khai 2 dự án nhằm phục vụ công tác hội họp trực tuyến và xây dựng mạng truyền dữ liệu.

Cụ thể là Dự án “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Nâng cấp, mở rộng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến hội nghị truyền hình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn huyện Phú Lương” và Dự án “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp, xây dựng mạng truyền dữ liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn huyện Phú Lương”.

Theo đó, hệ thống phòng họp trực tuyến với 1 điểm cầu chính ở UBND huyện, Huyện ủy đến 15 điểm cầu ở các xã, thị trấn được đầu tư đầy đủ hệ thống âm thanh, camera, tivi, đường truyền và xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng với kinh phí gần 5 tỷ đồng. 

Các dự án nhằm từng bước cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện; đảm bảo xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp huyện đến cấp xã, đồng thời giúp giảm thiểu thời gian đi lại và các chi phí phục vụ việc hội họp giữa cấp huyện các xã, thị trấn…

Đức Thuận
(Phú Lương)