Cập nhật: Thứ sáu 23/07/2021 - 11:32
Công trình đường liên xóm La Đùm - Thịnh Đức 1 của xã Văn Hán hoàn thành với sự tham gia hiến đất của gần 100 hộ dân.
Công trình đường liên xóm La Đùm - Thịnh Đức 1 của xã Văn Hán hoàn thành với sự tham gia hiến đất của gần 100 hộ dân.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đồng Hỷ đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Xã Văn Hán là xã triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong đó nổi bật nhất là công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường.

Bà Nguyễn Thị Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Hán cho biết: Bước vào triển khai XDNTM, xã ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Để người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng từ chương trình này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Cùng với đó, Khối dân vận xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tổ dân vận ở các xóm thường xuyên sâu sát với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có cách làm phù hợp với từng xóm và phát huy được tối đa nội lực để xây dựng giao thông nông thôn.

Nhờ vậy, hầu hết các dự án, chương trình làm đường giao thông được triển khai ở Văn Hán đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Trong giai đoạn 2015-2020, toàn xã có khoảng 600 hộ tham gia hiến đất làm đường với tổng diện tích trên 26ha. Đến nay, gần 100% tuyến đường liên xóm, liên xã ở Văn Hán đã được mở rộng, bê tông hóa…

Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có những chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ cho biết: Huyện đã quan tâm xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được trên 100 mô hình “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả của công tác dân vận đã góp phần để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Ví dụ như 6 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu chính của huyện đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình như: giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.248 tỷ đồng, tăng 8,2%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủ sản ước đạt 701 tỷ đồng, tăng 7,9%; giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ kinh tế chủ yếu đạt 159 tỷ đồng, tăng 4,6%; toàn huyện có 12/14 xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao...

Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ tiếp tục xây dựng thêm nhiều điển hình “dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực, lồng ghép với các phong trào thi đua nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực từ các tập thể, cá nhân.

Quỳnh Trang