Cập nhật: Thứ bẩy 24/07/2021 - 17:47

UBND huyện Phú Bình vừa phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2021 (ảnh).

Tham dự Hội nghị có 150 người là lãnh đạo, chuyên viên  các cơ quan, đơn vị:  Chi cục Thuế, Quản lý thị trường, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng, cán bộ làm công tác tư pháp, văn hoá, kế toán, địa chính xây dựng, công an các xã, thị trấn.

Các học viên được phổ biến, triển khai các nội dung: Công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải cơ sở; công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp huyện, cấp xã; một số nội dung khác thuộc công tác tư pháp địa phương. Ngoài ra, các học viên được bổ sung những kiến thức, quy định pháp luật mới được ban hành.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, xã nắm chắc kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể, áp dụng vào công việc chuyên môn, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, hiệu quả.

Nguyễn Đào
(Phú Bình)