Cập nhật: Thứ hai 26/07/2021 - 22:38

Nhằm khắc phục tình trạng một số người dân khi trở về Thái Nguyên từ các tỉnh có dịch COVID-19 khai báo y tế không trung thực tại chốt kiểm soát liên ngành; cá biệt có những người “né chốt”, vượt qua hàng rào bảo vệ hành lang đường cao tốc để vào tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào Thái Nguyên.

Dưới đây là nội dung Công văn.

TNĐT