Cập nhật: Thứ tư 28/07/2021 - 08:42
LĐLĐ huyện Võ Nhai tổ chức bàn giao công trình “Đường điện thắp sáng nông thôn” ở khu vực Làng Cả, xóm Vang, xã Liên Minh (đầu tháng 4-2021). Ảnh: Nguyễn Thị Hạnh (Võ Nhai).
LĐLĐ huyện Võ Nhai tổ chức bàn giao công trình “Đường điện thắp sáng nông thôn” ở khu vực Làng Cả, xóm Vang, xã Liên Minh (đầu tháng 4-2021). Ảnh: Nguyễn Thị Hạnh (Võ Nhai).

Những năm qua, các cấp công đoàn ở huyện Võ Nhai đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ). Nhờ đó phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của CNVCLĐ, đồng thời góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Huyện Võ Nhai hiện có 2.573 CNVCLĐ, trong đó có 2.483 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 101 công đoàn cơ sở. Để các phong trào thi đua thực sự là động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, các cấp công đoàn đã triển khai sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng phong trào đến đoàn viên, CNVCLĐ theo chuyên đề và các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các phong trào thi đua trọng tâm là: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào “Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá".

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã phát huy tính năng động sáng tạo của CNVCLĐ trong nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính; đã có 1.068 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công đoàn từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, kết quả có 69 sáng kiến gửi lên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam và LĐLĐ huyện đã lựa chọn 3 sáng kiến gửi LĐLĐ tỉnh.

Thực hiện phong trào thi đua “Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã triển khai sâu rộng đến các công đoàn cơ sở với nhiều việc làm thiết thực, vận động CNVCLĐ tham gia hiến đất, đóng góp tiền, nguyên vật liệu làm đường giao động nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa xóm; tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng trường, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện.

Công đoàn Khối nông nghiệp huyện phối hợp với chuyên môn tổ chức tập huấn 219 lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với 8.908 lượt người tham gia; triển khai thực hiện 45 mô hình và 6 dự án về khuyến nông; hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho đồng bào Mông tại các xóm bản đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp của huyện đã phối hợp với công đoàn các xã vận động cán bộ,đoàn viên và nhân dân xây dựng đường điện thắp sáng...

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ đã góp phần tạo được những chuyển biến quan trọng để chị em phát huy phẩm chất, năng lực của mình. Trở thành động lực để nữ CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sắp xếp cuộc sống gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...

Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động, cùng với các phong trào thi đua khác của chuyên môn đã động viên CNVCLĐ tích cực học tập, lao động, sản xuất, xây dựng môi trường, tác phong làm việc khoa học, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua…

Đồng chí Trịnh Thị Tú Quyên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Võ Nhai cho biết: Thời gian tới, các cấp công đoàn trong huyện sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng hành và tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, đổi mới nội dung và phương châm hoạt động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để động viên, tạo nguồn cảm hứng sáng tạo, ý chí vươn lên của công nhân, viên chức, lao động.

Quỳnh Mai