Cập nhật: Thứ hai 02/08/2021 - 10:49
Cán bộ Cục Thuế tỉnh kiểm tra công tác quyết toán thuế tại Công ty Cổ phần Bê tông Bút Sơn HP (phường Đồng Bẩm, T.P Thái Nguyên).
Cán bộ Cục Thuế tỉnh kiểm tra công tác quyết toán thuế tại Công ty Cổ phần Bê tông Bút Sơn HP (phường Đồng Bẩm, T.P Thái Nguyên).

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

P.V: Trước hết, ông có thể cho biết về tình hình nợ thuế trên địa bàn tỉnh hiện nay? 

Ông Nguyễn Văn Hà: Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Điều này đã tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách, trong đó có việc thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thu hồi được 145,9 tỷ đồng. Hiện, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn 1.061 tỷ đồng, giảm 119,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Số tiền nợ thuế trên 90 ngày là 561,2 tỷ đồng; nợ thuế khó thu 232,8 tỷ đồng; nợ thuế đang xử lý 267,8 tỷ đồng…  

P.V: Để đạt được kết quả trên, những giải pháp nào đã được ngành Thuế tỉnh triển khai, thưa ông? 

Ông Nguyễn Văn Hà: Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ, nợ thuế cho các phòng và các chi cục Thuế. Trong đó, giao chỉ tiêu cụ thể về tiền nợ thuế khó thu, tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày đến thời điểm 31/12/2021; tập trung giải quyết các khoản tiền nợ thuế đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh, các khoản tiền thuế nợ đang xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2020. Hằng tháng, chúng tôi đều tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá về nội dung này.

Đi đôi với các biện pháp vận động, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình đối với ngân sách Nhà nước, Cục Thuế tỉnh còn áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế đối với những doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc việc trả nợ thuế. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã ban hành 213 quyết định cưỡng chế tài khoản, 40 quyết định cưỡng chế hóa đơn với tổng số tiền đề nghị cưỡng chế trên 188 tỷ đồng.

P.V: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người nộp thuế. Trong bối cảnh đó, để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế, những giải pháp được ngành Thuế đưa ra là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hà: Thời gian tới, cùng với việc tăng cường tuyên truyền để người nộp thuế chấp hành nghiêm chính sách thuế; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho người nộp thuế, ngành Thuế sẽ tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu, nợ tiền chậm nộp của các doanh nghiệp… Đồng thời, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, cố tình chiếm dụng thuế của ngân sách Nhà nước...

Mới đây, chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, nợ đọng kéo dài để tìm giải pháp thực hiện nộp ngân sách Nhà nước trong điều kiện các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau khi làm việc, các doanh nghiệp đều cam kết thực hiện nộp dần số thuế còn nợ vào ngân sách Nhà nước. Cụ thể: HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công cam kết nộp 50 tỷ nợ gốc trong năm 2021 (6 tháng đầu năm đã nộp trên 15 tỷ đồng), Công ty CP Khai khoáng Miền núi cam kết nộp 3,6 tỷ đồng (đã nộp 2,2 tỷ đồng), Công ty CP Khoáng sản An Khánh đã nộp 4,3 tỷ đồng…

P.V: Xin cảm ơn ông!

Nguyên Ngọc
(Thực hiện)