Cập nhật: Thứ sáu 10/09/2021 - 12:25
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh sáng 10-9. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đều đánh giá cao sự chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin của Cục Thống kê tỉnh với nhiều sở, ban, ngành để phục vụ tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Song một số ý kiến cũng cho rằng, các báo cáo thống kê cần phân tích sâu hơn; có thêm những báo cáo về nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội và đưa ra những nhận định, đánh giá để giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có những chính sách, quyết sách, chiến lược phát triển phù hợp…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra điều kiện làm việc của cán bộ, công chức Cục Thống kê tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương kết quả mà toàn Ngành đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội, thể hiện rõ "con số biết nói" thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc số hóa cơ sở dữ liệu vi mô còn chưa thực hiện được nhiều; việc người dân tra cứu các thông tin thống kê cụ thể, chi tiết về phát triển kinh tế - xã hôi của tỉnh và các ngành chưa thuận tiện, dễ dàng. Do đó, ngành Thống kê tỉnh cần tập trung bám sát chủ trương, định hướng của địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, thông tin thống kê; cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với cán bộ, công chức Cục Thống kê tỉnh.

Ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông để từ tháng 10 tới đưa các thông tin, số liệu báo cáo thống kê về tỉnh lên ứng dụng “C-ThaiNguyen”, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi khi tra cứu. 

Một số kiến nghị, đề xuất của Cục Thống kê đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trả lời và quyết đáp ngay tại buổi làm việc.

Cục Thống kê Thái Nguyên là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, hiện có 64 công chức và 7 lao động hợp đồng (bao gồm cả chi cục thống kê cấp huyện). Hằng năm, Cục thực hiện khoảng 700 báo cáo thuộc các chuyên ngành theo kỳ hằng tháng, quý, năm và tiến hành khoảng 30 cuộc điều tra thường xuyên thuộc các chuyên ngành… Ngoài ra, Cục cũng thường xuyên thực hiện các cuộc điều tra thu thập thông tin những nội dung còn thiếu hoặc chưa đủ cỡ mẫu suy rộng đến cấp huyện, phục vụ địa phương.

Thu Hằng – Lăng Khoa