Cập nhật: Thứ tư 13/10/2021 - 08:44
Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra VKTB, quân tư trang cá nhân của bộ đội mang theo diễn tập.
Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra VKTB, quân tư trang cá nhân của bộ đội mang theo diễn tập.

Ngày 12-10, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn được tăng cường hỏa lực của Quân khu đối với Trung đoàn 141, Sư đoàn 3.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 141 đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Theo đó, ngay sau khi có chỉ thị và hướng dẫn của Quân khu về nhiệm vụ diễn tập chỉ huy- cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn được tăng cường hỏa lực của Quân khu, Trung đoàn 141 đã chủ động triển khai mọi công tác chuẩn bị; quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác tiến hành kiểm tra về quân số, VKTB, hệ thống văn kiện SSCĐ; kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT trong diễn tập và nhận thức về nhiệm vụ diễn tập của cán bộ, chiến sĩ; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác chuẩn bị bố trí chiến đấu.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Hoàng Văn Năm biểu dương tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141. Bên cạnh đó, đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Trung đoàn 141 cần tiếp tục chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho diễn tập, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra để cuộc diễn tập sắp tới đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, đơn vị cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.


Theo Báo Quân khu 1