Cập nhật: Thứ tư 13/10/2021 - 16:05
Lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn T.P Thái Nguyên.
Lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn T.P Thái Nguyên.

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế đã thực hiện lấy 30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại 8 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả, 30/30 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngành Y tế cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh; giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm đối với trên 3.600 mẫu, trong đó có hơn 99% mẫu thực phẩm đạt chỉ tiêu test nhanh hóa học, số còn lại không đạt chỉ tiêu độ ôi khét dầu mỡ. Đồng thời, ngành đã tiếp nhận, lưu trữ 138 hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm (thuộc các sản phẩm của 3 ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp quản lý).

Về việc cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hơn 9 tháng qua, ngành đã cấp được 192 giấy, tích lũy đến nay, trên địa bàn tỉnh còn 993 giấy còn giá trị. Trong đó, tuyến tỉnh cấp 59 giấy, tuyến huyện cấp 133 giấy chứng nhận.

Tùng Lâm