Cập nhật: Thứ sáu 15/10/2021 - 10:51
Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham quan trưng bày sản phẩm tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.
Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham quan trưng bày sản phẩm tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 thành lập ngày 16/10/1945, trên vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng và là "phên giậu" phía Bắc Tổ quốc.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi", 76 năm qua, dù tên gọi khác nhau, song các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng".

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nghị quyết Đảng bộ quân khu qua các nhiệm kỳ... cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; các tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT) được củng cố, tăng cường; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, không để xảy ra "điểm nóng".

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu được nâng lên. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới;  trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, quân khu đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia giúp các địa phương trên địa bàn quân khu, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác giác dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu. Tổ chức và phát huy tốt hiệu quả các Phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Chủ động, nhạy bén trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" và thủ đoạn "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng. LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, tăng cường; cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; triển khai xây dựng mô hình chi bộ "4 tốt, 3 không" trong toàn đảng bộ đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tạo môi trường thuận lợi, ổn định để các địa phương trên địa bàn phát triển giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng là "phên giậu" vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc.

Phát huy truyền thống và thành tích đạt được, để tiếp tục xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 xác định:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân khu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện sát đúng, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động.

Đặc biệt coi trọng việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của quê hương cách mạng Việt Bắc và LLVT quân khu. Khơi dậy và nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng căn cứ địa cách mạng, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; tích cực giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT quân khu gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; triển khai toàn diện, đồng bộ, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, gắn với nhiệm vụ chính trị, các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội và LLVT quân khu thiết thực, hiệu quả.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nhất là nâng cao khả năng cơ động SSCĐ, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống của LLVT quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, SSCĐ cao. Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính quân sự, đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, nhất là nơi ăn ở, sinh hoạt, ưu tiên các đơn vị ở các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, thực hiện tốt Cuộc vận động "Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tỉnh trên địa bàn thành KVPT vững chắc. Phối hợp chỉ đạo các lực lượng trong và ngoài quân đội tăng cường các biện pháp nắm tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Đồng thời, chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, gắn với ngoại giao nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, kiện toàn cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không" gắn với quán triệt, thực hiện tốt giải pháp "3 đề cao" và "5 chống" ở các cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp "vừa hồng, vừa chuyên"; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; khuyến khích gắn với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo điều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh vững chắc, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".

Vinh dự, tự hào được ra đời trên vùng đất là "cái nôi" của cách mạng, an toàn khu, "Thủ đô kháng chiến", nơi gắn liền với sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, khởi nguồn cho những quyết định lịch sử, làm nên nhiều thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, LLVT Quân khu 1 tiếp tục phấn đấu xây dựng vững mạnh về chính trị, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Khương Doãn
(Báo QK 1)