Cập nhật: Thứ bẩy 16/10/2021 - 14:22
Cán bộ UBKT Thành ủy thường xuyên trao đổi nghiệp vụ KTGS.
Cán bộ UBKT Thành ủy thường xuyên trao đổi nghiệp vụ KTGS.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, nên để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Thành ủy Thái Nguyên luôn quan tâm kiện toàn và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KT các cấp. Nhờ đó, công tác KTGS của thành phố ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm qua, công tác KTGS từ thành phố đến cơ sở luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chất lượng, hiệu quả cùng với số cuộc, số lượt tổ chức đảng, đảng viên được KTGS từng bước được nâng lên. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 43 cuộc KTGS, tăng so với nhiệm kỳ trước 7 cuộc, số lượt tổ chức đảng được KTGS tăng 99 tổ chức đảng và 187 đảng viên; cấp ủy cơ sở thực hiện 650 cuộc KT và 629 cuộc GS; UBKT các cấp thực hiện 376 cuộc KT, 318 cuộc GS. Nội dung các cuộc KT có trọng tâm, trọng điểm, GS được mở rộng, quy trình tiến hành chặt chẽ, cơ bản đảm bảo theo quy định. 

Qua KTGS đã kết luận đúng, sai, chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm vi phạm để yêu cầu khắc phục, sửa chữa, xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm đến mức thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Từ đó, giúp ổn định tình hình chính trị, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng.

Để có được kết quả trên, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng công tác quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, điều động, luân chuyển, bổ sung, tạo nguồn đối với cán bộ KT, nhằm tạo lực lượng nòng cốt tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KTGS trong Đảng. Các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn cán bộ KT để đảm bảo số lượng, chất lượng. UBKT Thành ủy đã tích cực tham mưu cấp ủy trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ KT, đưa vào triển khai hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh (năm 2019) “Một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cán bộ KT ở các chi, đảng bộ cơ sở”.

Đồng chí Phạm Thị Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy cho biết: Tại đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT các cấp từ thành phố đến cơ sở đã được bầu ra bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, độ tuổi ủy viên UBKT theo hướng dẫn của UBKT Trung ương. Quá trình các tổ chức đảng cơ sở chuẩn bị nhân sự UBKT đều có sự trao đổi và thống nhất của UBKT Thành ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. Hiện, T.P Thái Nguyên có 331 cán bộ KT cơ sở (trong đó có 297 đồng chí ủy viên UBKT đảng ủy, 25 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác KTGS ở các chi bộ trực thuộc Thành ủy). Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và sự tham mưu tích cực của UBKT Thành ủy, đến nay đội ngũ cán bộ KT của Đảng bộ thành phố cơ bản có năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ UBKT Thành ủy kết hợp công tác kiểm tra với tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS ở cơ sở tại Đảng ủy phường Tân Lập.

Một trong những giải pháp của Thành ủy Thái Nguyên thời gian qua để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KT các cấp là chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ KTGS. Hằng năm, UBKT Thành ủy đều chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các nội dung mà cán bộ KT cơ sở còn thiếu và yếu. Quá trình thực hiện, quan tâm đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ. Thay vì truyền đạt thông tin một chiều, mỗi giờ lên lớp, các giảng viên là lãnh đạo UBKT Thành ủy tự soạn giảng tài liệu, có bản trình chiếu để mọi người dễ tiếp thu.

Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia thảo luận cùng giảng viên, chia sẻ những vướng mắc ở cơ sở, trả lời các tình huống giả định do giảng viên đưa ra gắn với thực tế. UBKT Thành ủy cũng ban hành quy trình về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng để các chi, đảng bộ có căn cứ thực hiện. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các cuộc KT, GS ở cơ sở, thấy chi, đảng bộ còn vướng mắc nội dung nào, cán bộ của UBKT Thành ủy trực tiếp giải đáp, hướng dẫn ngay.

Thực tế buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS do Đảng ủy phường Tân Lập phối hợp với UBKT Thành ủy tổ chức ngày 12-10 vừa qua chúng tôi thấy, gần 50 đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên 21 chi bộ trực thuộc đều tích cực tham gia. Quá trình thảo luận, giảng viên là cán bộ UBKT Thành ủy đã nhận được nhiều ý kiến sôi nổi từ các học viên. Đồng chí Lê Quảng Ba, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10 đánh giá: Buổi tập huấn đúng kiểu “cầm tay, chỉ việc” gỡ khó cho cơ sở chúng tôi. Những ví dụ minh họa, tình huống thực tế dễ hiểu, dễ tiếp thu, giúp chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ KTGS mình phải thực hiện.

Đồng chí Trịnh Thị Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân Lập cho biết: Từ các lớp tập huấn nghiệp vụ do UBKT Thành ủy tổ chức, chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm tích lũy để áp dụng thực tế tại địa phương. UBKT Đảng ủy phường cũng đã ban hành quy trình các bước thực hiện công tác KTGS, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Quy định mới của Điều lệ Đảng, có từng bước hướng dẫn chặt chẽ để các chi bộ triển khai. Nghiệp vụ của những cán bộ làm công tác KT ở các chi bộ được nâng lên, chất lượng thực hiện nhiệm vụ cũng cải thiện rất nhiều.

Không riêng Đảng ủy phường Tân Lập, những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác KT ở các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy luôn được các cấp ủy đảng quan tâm tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tính từ năm 2020 đến nay, UBKT Thành ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ KT Đảng cho trên 413 lượt người là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc Thành ủy, cấp ủy viên phụ trách công tác KTGS của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KTGS của UBKT các cấp, thời gian tới, UBKT Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT từ thành phố đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Linh Lan