Cập nhật: Chủ nhật 17/10/2021 - 17:48
Giải ngân nguồn vốn của NHCSXH tỉnh tại xã Phúc Hà (T.P Thái Nguyên).
Giải ngân nguồn vốn của NHCSXH tỉnh tại xã Phúc Hà (T.P Thái Nguyên).

9 tháng qua, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trên địa bàn T.P Thái Nguyên có 74 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và 12 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn. Cùng với đó, có 570 lao động được tạo việc làm (vay Chương trình giải quyết việc làm); 610 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn và 2 nhà ở cho người có thu nhập thấp được xây dựng; trả lương ngừng việc cho 376 lượt người lao động...

Hiện, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đạt 235 tỷ đồng, giảm 4,4 tỷ đồng so với cuối năm 2020 (do một số chương trình như hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên hiện nhu cầu có xu hướng giảm, nên nguồn vốn được điều chỉnh sang địa bàn khác, cùng với đó, nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân cũng bị giảm gần 7,4 tỷ đồng). Dư nợ cho vay tính đến cuối tháng 9 đạt 193,4 tỷ đồng, với 6.593 khách hàng còn dư nợ.

Theo Ban Đại diện HĐQT NHCSXH T.P Thái Nguyên còn một số hạn chế, khó khăn trong hoạt động thời gian qua, trong đó có vấn đề gia tăng nợ xấu; còn có hội đoàn thể cấp xã chất lượng thực hiện một số nội dung ủy thác chưa cao; việc nâng mức cho vay đối với chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo còn ít…

Do đó, những tháng cuối năm, một số nhiệm vụ được tập trung thực hiện đó là: Tăng cường quản lý người vay, hạn chế tình trạng người vay bỏ đi khỏi địa phương mà không nắm được; rà soát, phân tích cụ thể từng món nợ quá hạn, để tìm biện pháp xử lý phù hợp…

Hạ Liên