Cập nhật: Thứ năm 21/10/2021 - 20:50
Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra Kho vũ khí của Ban CHQS huyện Đồng Hỷ, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.
Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra Kho vũ khí của Ban CHQS huyện Đồng Hỷ, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Chiều 21-10, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 đến kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021 tại Ban CHQS huyện Đồng Hỷ, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Ban CHQS huyện Đồng Hỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2021, Trung tướng Dương Đình Thông đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đồng Hỷ trong lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương thời gian qua.

Nổi bật, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các mặt công tác quốc phòng; phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; chấp hành tốt công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm; tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên LLVT huyện ổn định, sẵn sàng nhận hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao.

Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra hoạt động phòng Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chính ủy Quân khu Dương Đình Thông yêu cầu thời gian tới: Ban CHQS huyện Đồng Hỷ phải tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn vùng sâu, xa, bảo đảm ANCT, củng cố QP-AN; nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng.

Các nhiệm vụ trong công tác quốc phòng phải được cụ thể hóa; công tác tuyển quân đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền về quốc phòng toàn dân; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, xây dựng chính quy, rèn luyện chấp hành kỷ luật, thường xuyên quán triệt, chấp hành các chế độ quy định; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đặc biệt, cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, các chế độ nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nền nếp chế độ học tập cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải được giữ vững; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Hải Biên
(Báo Quân khu 1)