Cập nhật: Thứ năm 25/11/2021 - 16:57
Sản xuất mỳ gạo bao thai tại HTX chăn nuôi, sản xuất nông sản sạch Kim Phượng.
Sản xuất mỳ gạo bao thai tại HTX chăn nuôi, sản xuất nông sản sạch Kim Phượng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Định Hóa có thêm 3 hợp tác xã (HTX) được thành lập và đi vào hoạt động gồm: HTX Nông nghiệp Định Biên (xã Định Biên); HTX Nông nghiệp và Thương mại Lam Vỹ (xã Lam Vỹ); HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Bảo Minh (xã Bảo Linh).

Như vậy, đến nay, toàn huyện có 39 HTX, với tổng cộng 501 thành viên, tạo việc làm cho gần 1.000 người lao động với mức thu nhập bình quân 3,5-5 triệu đồng/người/tháng.

Trong số đó, có 35 HTX nông nghiệp hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề như: Trồng và chế biến chè, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Còn lại 4 HTX phi nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ.

Do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong năm qua chỉ có khoảng 60% HTX trên địa bàn hoạt động hiệu quả, doanh thu bình quân của các HTX năm 2021 ước đạt khoảng 300 triệu đồng/năm.

Để phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế tập thể, thời gian tới, huyện Định Hóa tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, nhất là các HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm chủ lực của địa phương; áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến các sản phẩm của HTX; tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, xử lý triệt để các HTX hoạt động yếu kém đã ngừng hoạt động…

Việt Dũng