Cập nhật: Thứ sáu 31/12/2021 - 09:59
Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico đã chủ động ứng phó với dịch COVID-19 để duy trì sản xuất, kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao.
Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico đã chủ động ứng phó với dịch COVID-19 để duy trì sản xuất, kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới khâu tiêu thụ sản phẩm (kẽm thỏi, tinh quặng oxit chì...) và tiến độ cung ứng một số vật tư sửa chữa của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico. Song với sự chủ động ứng phó với diễn biến dịch COVID-19, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Với những giải pháp thiết thực, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, sản phẩm sản xuất, kẽm thỏi 99,95% đạt 12.500 tấn, bằng 104,17% kế hoạch năm và bằng 102,46 % so với thực hiện năm 2020; axit sunfuaric 96% đạt 17.736 tấn, bằng 100,77% kế hoạch năm; tinh quặng chì sunfua đạt 4.275 tấn, vượt 24,78% kế hoạch năm và bằng 128,3% so với thực hiện năm 2020; tinh quặng chì oxit 20% đạt 3.398 tấn, bằng 130,67% kế hoạch và bằng 531,9% so với thực hiện năm 2020…

Trong năm, doanh thu khoáng sản của Công ty đạt trên 1.005 tỷ đồng, bằng 109,26% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 194,5 tỷ đồng, bằng 121,3% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12,22 triệu đồng/người/tháng, bằng 111,2% kế hoạch năm (năm 2020 bình quân 10,46 triệu đồng/người/tháng).

Năm 2022, Công ty đề ra mục tiêu đạt tổng doanh thu 1.090 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Công ty đã đề ra các giải pháp điều hành sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, phấn đấu giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hằng Nga