Cập nhật: Thứ hai 28/03/2022 - 15:49
Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Xuân (T.P Sông Công) đã hoạt động ổn định trở lại. Ảnh: T.L
Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Xuân (T.P Sông Công) đã hoạt động ổn định trở lại. Ảnh: T.L

Kết quả điều tra xu hướng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong quý 1/2022 cho thấy: Có 36,3% DN được hỏi đánh giá thuận lợi hơn so với quý IV/2021; 42,5% DN đánh giá khó khăn hơn; 21,2% DN cho rằng tình hình không thay đổi. Về dự báo trong quý 2 so với quý 2/2022, có 42,5% DN được hỏi đánh giá tình hình sẽ tốt hơn; 37,5% DN dự báo khó khăn hơn; 20% DN còn lại cho rằng tình hình không thay đổi.

Đối với các DN thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo: Có 42,1% số DN được hỏi đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1/2022 tốt hơn so với quý 4/2021; 22,8% DN đánh giá tình hình khó khăn hơn và 35,1% DN đánh giá tình hình không thay đổi. Dự báo trong quý 4, có 56,1% số DN cho rằng sẽ tốt lên so với quý 1/2022; 15,8% DN dự báo tình hình sẽ khó khăn hơn và 28,1% DN còn lại cho rằng tình hình không thay đổi.

Tính từ đầu năm đến ngày 16-3, số DN được cấp mới đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh là 177 DN, với tổng số vốn đăng ký là 2.361,7 tỷ đồng, tăng 19,6% về số DN và tăng 22,2% về số vốn đăng mới so với cùng kỳ.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã có 247 DN tạm ngừng đã hoạt động trở lại, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cũng đã có 388 DN tạm ngừng hoạt động và 99 DN, chi nhánh DN đóng mã số thuế. So với cùng kỳ, số DN tạm ngừng hoạt động tăng 55,2% và số DN đóng mã số thuế giảm 28,3%.

Hạ Liên