Cập nhật: Chủ nhật 15/05/2022 - 14:17
Người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật từ thiết bị y tế mượn, đặt của doanh nghiệp tại bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn về thanh toán BHYT.
Người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật từ thiết bị y tế mượn, đặt của doanh nghiệp tại bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn về thanh toán BHYT.

Ngày 15-5, Bộ Y tế có phản hồi về việc nhiều bệnh viện đang gặp khó khăn khi Bộ Y tế "bất ngờ" có công văn dừng thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt của những công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Bộ Y tế, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu về trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là rất lớn, trong khi nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay ODA, vốn viện trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị còn rất hạn chế và không đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai nhiều giải pháp để có trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao và bảo đảm người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng, trong đó có hình thức đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy.

Để bảo đảm thanh toán BHYT đối với hình thức này, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Y tế đã có công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12-4-2018 gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên máy mượn, máy đặt.

Tiếp theo đó, ngày 2-10-2018, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất việc thanh toán tại Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXH, trong đó nêu rõ: “Thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký. Sau khi hết hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong chỉ định sử dụng các dịch vụ”.

Sau đó, ngày 9-11-2018, Bộ Y tế đã có công văn 6807/BYT-BH sao gửi Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXHVN nêu trên đến các đơn vị và địa phương và đến nay vẫn chưa có văn bản nào bãi bỏ Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXHVN.

“Như vậy, việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807/BYT-BH ngày 9-11-2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC”, Bộ Y tế khẳng định.

Đồng thời, Bộ Y tế cho biết đang làm việc với BHXH Việt Nam để thống nhất hướng dẫn các nội dung cụ thể cho các đơn vị thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền hai bên sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, theo phản ánh của nhiều bệnh viện cho biết, mới đây, ngày 9-5-2022, Bộ Y tế ra công văn 2348 có nội dung bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12-4-2018, khiến bệnh viện gặp nhiều khó khăn cho việc bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân BHYT khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt của những công ty trúng thầu vật tư, hóa chất.


Theo sggp.org.vn